กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามแผนปฎิบัติการและตามนโยบายของผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ และ ผอ.กองระบบจำหน่าย เพื่อลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการดำเนินงานตามคู่มือด้านระบบจำหน่ายของ กปภ.เขต ๘ โดยงานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ได้ดำเนินการร่วมกับ ผจก. หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาศรีสะเกษ ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย


ข่าวอื่นๆ