กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 8

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่  8

 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ( (Morning Talk) ครั้งที่  8/2560  เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน  ซึ่งทางผู้จัดการ  นายบรรจง  เทพเกษตรกุล  ได้ถ่ายทอดผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน  กับการเสนอโครงการในพื้นที่จังหวัด  ของบประมาณปี 2562,  ผลประกอบการการดำเนินงานที่ผ่านมา, การเตรียมการประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย  ประจำปี 2560  และแนวทางการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาร่วมกัน  


ข่าวอื่นๆ