กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมถวายอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนอน และผ้าไตร ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียนมประเพณีไทย และบำรุงพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้บริหารและพนักงาน แก่วัดท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เพื่อให้ทางวัดได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป


ข่าวอื่นๆ