กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด รวมทั้งได้อบรมความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรด เพื่อให้ อบต.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปดูแลกิจการประปาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างถูกต้อง และให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้ใช้น้ำสะอาดมาตรฐานเดียวกัน

 


ข่าวอื่นๆ