กปภ.สาขาศรีสะเกษประสานงานพร้อมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปาเทศบาลเมืองคง

กปภ.สาขาศรีสะเกษประสานงานพร้อมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปาเทศบาลเมืองคง

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และหัวหน้างานผลิต ได้เข้าประสานงานกับนายศุภวิชยญ์ แซ่จึง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคง และ นายประยูร เดชหาญ ปลัดเทศบาลเมืองคง  เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบประปา ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. , ข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำเดิม 2,485 ราย และพื้นที่การจ่ายน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลการรับโอนกิจการประปาเทศบาลเทศบาลเมืองคงในอนาคต   ทั้งนี้ เทศบาลเมืองคงจะทำการนัดประชาคมผู้ใช้น้ำของเทศบาล ประมาณกลางเดือน สิงหาคม 2560 โดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ จะร่วมประชาคมด้วย เพื่อให้การรับโอนกิจการประปาเทศบาลเมืองคง มาเป็นส่วนหนึ่งของการประปาส่วนภูมิภาค ให้โดยเร็วที่สุด 


ข่าวอื่นๆ