กปภ.เขต ๘ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

กปภ.เขต ๘ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้กองระบบจำหน่าย โดยงานน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่เพื่อโอนย้ายการนำส่งข้อมูลในระบบ DMA เพื่อไปใช้ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ของ กปภ. และตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ DMA พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบฯให้กับผู้จัดการ และพนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ ให้สามารถบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ