กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ ๙

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ ๙
 

  เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมอำเภอสังขะ ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสังขะ โดยร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ(พุ่งทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดต่อไป


ข่าวอื่นๆ