กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐

           เมื่อวันที่   สิงหาคม ๒๕๖๐พนักงานและลูกจ้างในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐  โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัตนบุรี ออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ