รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ

นายประกิต จั่นอุไร รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) พร้อมด้วยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.8 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิ โครงการลดน้ำสูญเสีย ,ติดตามดูผลประกอบการในด้านต่างๆ และสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำของ กปภ.สาขาสังขะ และสอบถามถึงปัญหาด้านการผลิตน้ำประปาเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กปภ.สาขาสังขะ ด้วย โดยในวันดังกล่าวมี นายสุรพล ชัยสนาม ผจก.กปภ.สาขาสังขะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ