กปภ.สาขารัตนบุรี ออกเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนธาตุศรีนครที่ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน

กปภ.สาขารัตนบุรี ออกเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนธาตุศรีนครที่ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน

        นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๒๔๐ ขวด ให้กับโรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ที่ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียนธาตุศรีนคร

 


ข่าวอื่นๆ