กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 10

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 10

 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยนายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 10  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน  ติดตามผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมาการเร่งรัดหนี้สินที่ผู้ใช้น้ำคงค้าง  การทำความสะอาดของสำนักงานและบริเวณบ้านพัก  การเตรียมการตรวจนับวัสดุถาวรเพื่อเตรียมความพร้อมการในตรวจ   พร้อมทั้งพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการประปา


ข่าวอื่นๆ