กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

     วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอนันต์พร รัตนะคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานและร่วมใจในการทำงานเป็นทีม ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ การทำงานเป็นทีม การแจ้งผลการดำเนินงาน และเรื่องอื่นๆ พร้อมทั้งเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นดาวเด่นประจำไตรมาส คือ นายสำนวน พิศเพ็ง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ สังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

 


ข่าวอื่นๆ