กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ วัดสว่างบ้านผือ หมู่ที่ ๕ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เยี่ยมเยียนประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรีได้ให้บริการ อาทิ แจกแผ่นพับพร้อมนำน้ำประปาดื่มได้บรรจุขวดแจกแก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 


ข่าวอื่นๆ