กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP)

กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP)

     นางอนันต์พร รัตนคูหะ  ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้ นายประยุทธ อุดมศรี หัวหน้างานผลิต และเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานผลิต  ดำเนินการล้างถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำโคกก่อง ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม / ชม. จำนวน ๒ ถัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำประปา และเพื่อรักษามาตรฐานน้ำประปาให้สะอาดและมีคุณภาพ ที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ตามมาตรฐานของ กปภ. เพื่อก้าวไปเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ


ข่าวอื่นๆ