กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง
 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง (ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) บริเวรเสาธงชาติ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานและ บริเวณป้ายทางเข้า-ออก  เพื่อประดับบริเวณสถานที่ราชการในช่วงวันพระราชทานพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี การร่วมกันทำงานเป็นทีมในองค์กรได้เป็นอย่างดีอีกกิจกรรมหนึ่ง


ข่าวอื่นๆ