กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่  4

    กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่  4/2560  วันที่  22  กันยายน  2560  ณ  หน่วยบริการบึงบูรพ์  อ.บึงบูรพ์  จ.ศรีสะเกษ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประปา  และสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำประปา  และยังถือได้ว่าเป็นการให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก  


ข่าวอื่นๆ