กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ. สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า "ธงไตรรงค์" และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย โดยจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และร่วมกันประดับธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 


ข่าวอื่นๆ