กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด ๕ส.

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด ๕ส.

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันทำความสะอาด ๕ ส. โดยการทาสีและทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ให้มีความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ  อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ