กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย


    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสา และร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันในเวลา ๐๘.๐๐ น.บริเวณเสาธงชาตหน้าอาคารสำนักงานประปา ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้พนักงานมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทย และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และมีความสามัคคีในองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาคสืบต่อไปอีกนานแสนนาน


ข่าวอื่นๆ