กปภ.ข.๘ ร่วมบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.ข.๘ ร่วมบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐

            เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗  ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่างๆที่แคลนโลหิต ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๘ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นกิจกรรมที่แสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ