รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ

นายประกิต จั่นอุไร รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) พร้อมด้วยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.8 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิ โครงการลดน้ำสูญเสีย ติดตามดูผลประกอบการในภาพรวมทั้งหมดของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสนี้ตรวจเยี่ยมชมการให้บริการผู้ใช้น้ำของพนักงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการด้วย และสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่ เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ด้วย โดยในวันดังกล่าวมีว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ