กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561

  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ นำโดย นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1/61 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการร่วมประชุม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงาน ให้พนักงานตระหนักถึงการบริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, มีจิตสำนึกที่ดีและทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร


ข่าวอื่นๆ