รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี

นายประกิต จั่นอุไร รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) พร้อมด้วยนายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กผว.8 , นายพงศกร ปุญญวัศพล ผอ.กรค.8และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆอาทิ โครงการลดน้ำสูญเสีย ติดตามดูผลประกอบการในภาพรวมทั้งหมดของ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสนี้ตรวจเยี่ยม โรงกรองน้ำของ กปภ.สาขารัตนบุรีด้วย และสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่ เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กปภ.สาขารัตนบุรีด้วย โดยในวันดังกล่าวมีนายบรรจง เทพเกษตรกุล เป็นผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ