กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน สภากาแฟเช้า ประจำปีงบประมาณ 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน  สภากาแฟเช้า  ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่  17  ตุลาคม  2560  จังหวัดศรีสะเกษ  กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ร่วมงาน "สภากาแฟเช้า" ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือในการให้บริการประชาชนต่อไป


ข่าวอื่นๆ