กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ย้ายฐานข้อมูลในระบบ DMA ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ย้ายฐานข้อมูลในระบบ DMA ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์

     นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต ๘ มอบหมายให้งานน้ำสูญเสีย กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เพื่อเปลี่ยนโอนย้ายการนำส่งข้อมูลในระบบ DMA เพื่อไปใช้ระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์ของ กปภ. และตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ DMA พร้อมแนะนำการใช้งานระบบให้กับพนักงานของ กปภ.สาขา เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


ข่าวอื่นๆ