กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส.

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารสำนักงานทั้งที่โต๊ะทำงาน ห้องทำงาน และพื้นที่ส่วนรวมภายในสำนักงาน รวมถึงพร้อมใจกันทำความสะอาดภายนอกอาคารด้วยการ เช็ดกระจก ล้างพื้นถนน เก็บขยะ กวาดพื้น และการจัดแตกแต่งสวนหย่อมให้ดูสวยงาม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการทำกิจกรรม 5 ส อย่างตั้งใจ และเต็มใจ ซึ่งจะสงผลให้หน่วยงานมีความสะอาดตา และสามารถรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการเป็นหน่วยงานที่มีการรักษาความสะอาดพื้นที่ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ