กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เข้าร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนได้แจ้งประชาชนในปกครองได้ทำความเข้าในเกี่ยวกับการรับโอนกิจการประปา ซึ่งจะมีการจัดประชาคมชาวบ้านตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ข่าวอื่นๆ