กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย


ข่าวอื่นๆ