กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวัน "ปิยะมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอสังขะ ณ. บริเวณลานพิธีข้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอสังขะ (ตลาดเขียว) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) "วันปิยะมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆปีเป็นการแสดงน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อประชาชนชาวไทยตลอดมา"


ข่าวอื่นๆ