กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร  รัตนคูหะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เข้าร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พร้อมได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนได้แจ้งประชาชนในปกครองได้ทำความเข้าในเกี่ยวกับการรับโอนกิจการประปา และจะได้มีการจัดประชาคมชาวบ้านตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 


ข่าวอื่นๆ