กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ผนึกกำลัง จัดกิจกรรม HOME CARE ดูแลท่อแตกรั่วให้ผู้ใช้น้ำ

กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ภายใต้โครงการ HOME CARE เพื่อดูแลท่อแตกรั่วให้ผู้ใช้น้ำ โดยได้นำบริการที่ดี ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ ณ บริเวณชุมชนบ้านโพนค้อ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายท่อ และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแรงดันน้ำมากที่สุด ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจุดรั่วไหลของท่อประปาภายในบ้านของลูกค้า พร้อมซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าฟรี การติดตั้ง Pressure Recoder เพื่อบันทึกแรงดันน้ำภายในบ้านผู้ใช้น้ำ การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆจากผู้ใช้น้ำถึงบ้าน การให้คำปรึกษาระบบประปาภายในบ้าน การตอบข้อซักถามต่างๆที่ผู้ใช้น้ำสนใจ ซึ่งผู้ใช้น้ำเกิดความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ