กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขารัตนบุรี โดยนายศุภกร รัตนคูหะ ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. มอบให้ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ที่ว่าการอำเภอสนม ที่ว่าการอำเภอท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น


ข่าวอื่นๆ