กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ช่วงเช้าได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๐๐ ขวดฟรีสำหรับให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมพิธี ฯ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกาบเชิง  และช่วงบ่ายได้ตั้งจุดบริการน้ำดิ่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ณ. บริเวณวัดโพธาราม อำเภอสังขะ จำนวน ๒,๐๐๐ ขวดฟรี โดยหัวหน้างานและพนักงานได้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตามจุดที่อำเภอกำหนดไว้ ตลอดจนเข้าร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ในนามของปวงชนชาวไทย


ข่าวอื่นๆ