กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ปี 2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ปี 2561  

 นายนิโรจน์  เที่ยงจิตต์  ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและลูกจ้าง ในสังกัด เพื่อสนทนาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรายงานข้อมูลปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุงวิธีการทำงาน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ทั้งนี้ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาสที่ 1/2561  ได้แก่  นายนฤเบศ  ชัยธิสาร  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)  โดยได้มอบเงินสด  จำนวน  300  บาท  พร้อมพระเครื่อง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


ข่าวอื่นๆ