กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการพร้อมทำความเข้าใจระบบชำระเงินค่าน้ำ

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการพร้อมทำความเข้าใจระบบชำระเงินค่าน้ำ

     เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ เข้าพบ หัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรพร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการชำระค่าน้ำประปาให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 


ข่าวอื่นๆ