กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ สถานีผลิตน้ำ (หนองแสง)

กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ สถานีผลิตน้ำ (หนองแสง)  

     ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนสตรีสิริเกศมาศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำ (หนองแสง)  เป็นการศึกษานอกห้องเรียน  และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ข่าวอื่นๆ