กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดยว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมบริการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยเข้าร่วมจัดกิจกรรมกับส่วนราชการในพื้นที่ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการผู้ว่าฯ มาแล้ว ของ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการบริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดย กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดทีมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการบริการของ กปภ. การให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาให้กับผู้ใช้น้ำ และการนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ซึ่งเป็นของที่ระลึกจากใจ กปภ. มอบให้กับผู้ใช้น้ำที่เข้าสอบถามข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจใช้บริการเป็นจำนวนมาก / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ