กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑) เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งร่วมกันทำงานเป็นทีม และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ