กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว พร้อมแก้ไขด่วน ณ หน่วยบริการท่าตูม

กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว พร้อมแก้ไขด่วน ณ หน่วยบริการท่าตูม

นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและหัวหน้างานผลิตพร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว ณ หน่วยบริการท่าตูม จ.สุรินทร์ ในช่วงเวลากลางคืน จากการสำรวจพบท่อแตกรั่วจำนวน ๗ จุด ซึ่งผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรีได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนท่อที่แตกรั่วทันที ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำและเป็นการลดน้ำสูญเสียของหน่วยบริการท่าตูม 


ข่าวอื่นๆ