กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 

  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการประชุมสนทนายามเช้าดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัดได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเดินต่อไปข้างหน้าเป็นแนวทางเดียวกัน ในการนี้ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาเป้าหมายการดำเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนการตลาดในด้านการหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม ให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบ นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อการปฏิบัติสู่เป้าหมายต่อไป ในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบนโยบาย และทิศทางขององค์กรในอนาคตต่อไป


ข่าวอื่นๆ