ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ และ น.ภูสิงห์

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผช.กปภ.ข.8 และนายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผอ.กผว.8 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ และหน่วยบริการภูสิงห์ เพื่อติดตามดูการดำเนินงานในพื้นที่ในการให้บริการประชาชน และติดตามการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านแหล่งน้ำของแม่ข่าย กปภ.สาขาสังขะ และหน่วยบริการภูสิงห์ เนื่องจากสภาพน้ำดิบในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้การปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำประปาประสบปัญหาหลายด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว และพร้อมกันนี้ ผอ.กปภ.ข.8 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมดูการปรับปรุงระบบผลิต และตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำของหน่วยบริการภูสิงห์ รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการให้บริการผู้ใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพและดีเยี่ยม เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และให้ผู้ใช้น้ำเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ตามสโลแกนที่ว่า บริการถูกใจ ยืนหยัดในคุณภาพ รวมถึงสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ