กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบผู้นำชุมชน อปท.เพื่อดำเนินการตามแผนการตลาด ๒๕๖๑

กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบผู้นำชุมชน อปท.เพื่อดำเนินการตามแผนการตลาด ๒๕๖๑
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ นำโดยนายยรรยง วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ได้เข้าพบผู้นำท้องถิ่น นายสืบสมบัติ ศรีสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เพื่อติดตามสอบถามความประสงค์ที่จะถ่านโอนกิจการประปาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อปท. ที่มีระบบประปาผิวดินขนาดกำลังผลิต ๕๐ ลบ../ชม. และโรงกรองขนาดกำลังผลิต ๓๐ ลบ../ชม. ที่ผลิตจ่ายน้ำประปาให้บริการประชาชนในพื้นที่บริเวณ หมู่ที่ ๑๔ บ้านด่านพัฒนา และพื้นที่โครงการพัฒนาบริเวณด่านช่องจอม และตลาดการค้า อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตอบสนองนโยบายแผนการตลาดของ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ และปริมาณน้ำจำหน่ายให้เเป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ.ต่อไป. จากการเข้าพบผู้น้ำ อปท.ดังกล่าวก็มีความสนใจที่จะถ่านโอนกิจการประปาดังกล่าวและจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือ นำวาระเข้าประขุมสภาตำบล และทำประชาคมผู้ใช้น้ำเดิมของ อปท.ต่อไป 


ข่าวอื่นๆ