กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PM ตามแผนงานเดือน ธันวาคม

   กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PM ตามแผนงานเดือน ธันวาคม

   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PMน.ห้วยทับทัน ตามแผนงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยได้มีการทบทวนสำรวจวินิจฉัยระบบประปา ค้นหาประเมินความเสี่ยงด้านแหล่งน้ำดิบและระบบผลิต พร้อม OJT การทำจาร์เทส สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานผลิตน้ำ 


ข่าวอื่นๆ