กปภ.สาขาสังขะร่วมให้ความรู้พร้อมให้ข้อมูลการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทดแทนระบบส่งน้ำเดิม

กปภ.สาขาสังขะร่วมให้ความรู้พร้อมให้ข้อมูลการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทดแทนระบบส่งน้ำเดิม

 

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยนายยรรยง  วงษ์อามาตย์ ผู้จัดการฯ ได้มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ สีสัตน์  ช่างโยธา ๔ และนายธีรภัทร  มัคที ช่างโยธา ๓  เข้าร่วมกับกองกำลังสุรนารี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๒ ส่วนแยก ๒  โดยมี พันโท นิติกร  ศิริคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองกำลังสุรนารี เป็นผู้ประสานงานเพื่อเข้าร่วมสำรวจตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำในหมู่บ้าน บ้านโอทะลัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำรวจจัดทำประมาณราคาในการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทัพบก เพื่อมาดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทดแทนระบบส่งน้ำเดิม เพื่อให้หมู่บ้านดังกล่าวได้มีระบบน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ กปภ.อีกด้านหนึ่งร่วมกับหน่วยงานทหารในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี"


ข่าวอื่นๆ