กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 

  นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑) เพื่อพูดคุยและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมทั้งร่วมกันทำงานเป็นทีม และเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ