กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑

 

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อร่วมหารือการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในฤดูกาลส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๑

 


ข่าวอื่นๆ