กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561

 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561นำโดยท่านผู้จัดการ นิโรจน์ เที่ยงจิตต์ ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้อนรับผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ


ข่าวอื่นๆ