กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day

กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day

     กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดย นายศุภกร รัตนคูหะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณรอบสำนักงาน ให้มีความสะอาด เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ  อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ