กปภ.สาขารัตนบุรี ล้างน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนองปณิธาน ผวก.กปภ.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยหัวหน้างานผลิต,พนักงาน และลูกจ้างงานผลิต ได้ทำการล้างทำความสะอาดถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาของแม่ข่าย กปภ.สาขารัตนบุรี และเพื่อเป็นการ สนองปณิธานของ ผวก.กปภ. ที่ว่า “น้ำประปาของ กปภ. จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง” / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ