กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

 การปะนายศุภกร  รัตนคูหะ ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวพรเพ็ญ  สีดาจิตร์ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมภายในงานในการนี้ กปภ.สาขารัตนบุรีได้แจกขนม สมุด และของที่ระลึก ให้กับเด็ก ๆ  สร้างความสนุกสนาน ประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงาน เป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน และสร้างภาพลักษ์ที่ดีของหน่วยงานต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ